Đăng tuyển: 0939299000
Tìm việc: 0939299000
Đăng ký Đăng nhập Bảng giá Giỏ hàng
  Đăng tuyển: 0939269222 Tìm việc: 0939299000 Phone: 0901024999
Đăng ký Đăng nhập Bảng giá Giỏ hàng
 • 1 Tuần 0 VNĐ
 • 1 Tháng 0 VNĐ
 • 2 Tháng 0 VNĐ
 • 3 Tháng 0 VNĐ
 • 6 Tháng 0 VNĐ
 • Tuần đầu tiên 0 VNĐ
 • 1 Tuần 0 VNĐ
 • 1 Tháng 0 VNĐ
 • 2 Tháng 0 VNĐ
 • 3 Tháng 0 VNĐ
 • 6 Tháng 0 VNĐ
 • Tuần đầu tiên 0 VNĐ
 • 1 Tuần 0 VNĐ
 • 1 Tháng 0 VNĐ
 • 2 Tháng 0 VNĐ
 • 3 Tháng 0 VNĐ
 • 6 Tháng 0 VNĐ
 • Tuần đầu tiên 0 VNĐ
 • 1 Tuần 0 VNĐ
 • 1 Tháng 0 VNĐ
 • 2 Tháng 0 VNĐ
 • 3 Tháng 0 VNĐ
 • 6 Tháng 0 VNĐ
 • 1 Nhân sự 50.000 VNĐ
 • 3 Nhân sự 100.000 VNĐ
 • 5 Nhân sự 150.000 VNĐ
 • 8 Nhân sự 200.000 VNĐ
 • 10 Nhân sự 250.000 VNĐ
 • Theo yêu cầu 0 VNĐ
 • 1 Nhân sự 200.000 VNĐ
 • 3 Nhân sự 500.000 VNĐ
 • 5 Nhân sự 800.000 VNĐ
 • 10 Nhân sự 1.450.000 VNĐ
 • 20 Nhân sự 2.500.000 VNĐ
 • Theo yêu cầu 0 VNĐ
 • Nội quy công ty 2.000.000 VNĐ
 • Khai báo thuế 5.500.000 VNĐ
 • Kế toán nội bộ 7.500.000 VNĐ
 • Công vụ hỗ trợ 0 VNĐ
 • Phần mềm ứng dụng 0 VNĐ
 • Theo yêu cầu 0 VNĐ
 • Lập hợp đồng lao động 0 VNĐ
 • Xây dựng quy chế lương 0 VNĐ
 • KPI & Cơ chế thưởng 0 VNĐ
 • Hoà giải lao động 0 VNĐ
 • Thủ tục BHXH 0 VNĐ
 • Theo yêu cầu 0 VNĐ